54 photos - 28 species


Mantis shrimp 14 photos - 9 species

Hermit crabs 17 photos - 8 species

Pistol shrimps 4 photos - 3 species

Porcelain crabs 6 photos - 2 species

Squat lobster 6 photos - 2 species

Scuds 2 photos - 1 species

Slipper lobster 5 photos - 3 species